/Catalogue-2017/Catalogue-2017/Liste-des-exposants 361297 361439 2257046

KUNSHAN XUANLIFE INFORMATION TECHNOLOGY

KUNSHAN XUANLIFE INFORMATION TECHNOLOGY - M-Commerce et wallets

Stands :

Palais 01 E 077

6F, B3 building, tower headquarters
Park, n°15 Jin Yang rd.,Hua Qiao town

215332 Kun Shan
Jiang Su
CHINE